¨
abbott
prossure ensurepro

Jak zvládat úbytek váhy?

Ztráta hmotnosti

Zvládání ztráty hmotnosti

U pacientů s onkologickým onemocněním je ztráta hmotnosti častá. Vážou se k ní i další příznaky ztráty hmotnosti jako je únava, ztráta svalové síly a funkce, snížená chuť k jídlu.
Ke ztrátě svalové hmoty může docházet ať již přímo důsledkem přítomnosti tumoru a onkologické léčby nebo také sníženým nutričním příjmem. Následkem bývá nejen zvýšená únava a slabost, ale také vyčerpávání organismu a oslabení v boji proti onkologickému onemocnění.

Dobrá výživa a vyvážený nutriční příjem může pomoci. Nestačí bohužel pouze konzumovat věší množství jídla, je třeba adresovat metabolické změny vznikající důsledkem onemocnění.

Co je to kachexie?

Fyzická slabost, nežádoucí ztráta hmotnosti a svalové hmoty v důsledku onemocnění jsou projevy tzv. kachexie. Kachexie je dobře známým vedlejším účinkem onkologických onemocnění a jejich léčby. Procesy kachexie jsou extrémně složité. Jde o reakci organismu spojenou se zánětem, který je vyvolaný nádorem, ale i vlastním imunitním systémem. Kachexie muže vést k mnohým komplikacím, mezi ne patří: snížená chuť k jídlu, snížená tolerance terapie (radioterapie, chemoterapie, chirurgický zákrok). Tyto komplikace mohou mít za následek přerušení nebo omezení léčby a pacient tak ztrácí drahocenný čas.

Metabolické změny důsledkem onkologického onemocnění

Růst a fungování všech buněk v našem těle vyžaduje přísun energie a dostatečného množství tekutin a mikronutrientů. Energie je vázaná především v tzv. energetických substrátech: sacharidy (cukry), lipidy (tuky), proteiny (bílkoviny). Za normálních okolností jsou energetické substráty vstřebávané v trávicím traktu. Důsledkem onkologického onemocnění nebo jeho léčby se může měnit schopnost organismu vstřebávat tyto látky nebo může docházet ke změně schopnosti přijmu potravy. Tyto změny mohou vést k zhoršení nutričního stavu. Častou známkou zhoršení nutričního stavu je změna hmotnosti nebo úbytek svalové hmoty. I když to nemusí být na první pohled zřetelné, metabolické změny mohou způsobit také vyšší energetické nároky organismu i bez zvýšení Vaší fyzické aktivity. V případě takového zvýšení nároků je třeba zvýšit energetický příjem, aby nedocházelo ke ztrátě hmotnosti a svalové hmoty. V případě změn chuti nebo nechutenství může být pro pacienta zvýšení energetického příjmu na potřebnou úroveň náročné.

Sledování hmotnosti

Ztráta hmotnosti a svalové hmoty, která často provází onkologické onemocnění může hrát klíčovou roli v síle k boji proti rakovině. Je tedy užitečné vést si záznam o hmotnosti, příjmu potravy, tekutin popř. léků, které užíváte během onemocnění. Tyto záznamy mohou být též velmi užitečné pro Vašeho ošetřujícího lékaře a bližší sledování Vašeho zdravotního stavu.
Při sledování hmotnosti dbejte na následující pravidla:

  1. Používejte stejnou váhu
  2. Při vážení na sobě mějte pouze lehké oblečení, buďte vyzutí
  3. Pokud je to možné, važte se přibližně vždy ve stejnou denní dobu
  4. Po zvážení si váhu co nejdříve zaznamenejte společně s datem a časem, kdy jste se vážil/a

Prosure deník pomáhající sledovat příjem výživy a dalších vlastností si můžete stáhnout ZDE.

Management kachexie

Kachexie je komplexní metabolický syndrom, který vede k degradaci tkání a nerovnováze v přijmu a spotřebě všech makro – a mikronutrientů. Není možné řešit ji pouze jednoduchým přejídáním nebo standardními doplňky výživy. V takovémto případě Vám lékař muže předepsat nutriční podporu ve formě tzv. Sippingu neboli enterální výživy k popíjení.

 

Reference: Tomíška, M. Výživa Onkologických pacientů, Mladá Fronta, 2019, 978-80-204-4064-8.; Holečková,P. Výživa u onkologicky nemocných, Liga proti rakovině: Praha, http://www.lpr.cz

Vyvážený příjem živin
a energie v nemoci

PROSURE®

Tekutá výživa k dietnímu postupu u pacientů s podvýživou nebo s rizikem vzniku podvýživy, u pacientů s nádorovým nebo jiným zánětlivým onemocněním.

více informací

ENSURE® Plus Advance

Komplexní a vyvážená tekutá výživa určená k dietnímu postupu u dospělých s podvýživou a/nebo při ztrátě svalové hmoty, síly a funkčnosti.

více informací
Ensure® Plus Advance a Prosure® jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely. *

*Ensure® Plus Advance a Prosure® jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Důležité upozornění: jsou vhodné jako doplňkový zdroj výživy. Používejte na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo odborníka na péči o matku a dítě. Není určeno pro děti, pokud použití nedoporučil lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický pracovník. Není určeno k parenterálnímu použití. Neužívat při galaktosémii. Bez lepku.
Přípravky zakoupíte v lékárně, nebo Vám je může předepsat Váš onkolog.